Careerconsulting.se

 

 

 

 

Ragnar Samuelsson har specialiserat sig inom områdena säljträning, kontakt- & säljhinder, teamutveckling och chefscoaching. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor inom såväl privata som offentliga organisationer. Han har även en gedigen erfarenhet av utbildning, kompetensutveckling och att arbeta med människor i förändring. Detta innefattar bland annat coaching och handledning av chefer. På Ericsson har han arbetat som chef för Karriärcenter med inriktning på intern rörlighet och att behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Därutöver har Ragnar även arbetat med  yrkesinriktad rehabilitering och invandrarprojekt.

 

Ragnar är kreativ och har lätt för att bygga förtroende. En styrka är att han har lätt för att finna nya lösningar och i nära samarbete med kunden diskutera fram unika lösningar och åtgärder som står i samklang med kundens behov och fokus på ökad lönsamhet

 

 

Några uppdragsgivare är:

Folkuniversitetet, ICA-StopTäby, Connecta, Ericsson, Svenska Mälarhuset, Entomed AB, Danbolack AB, Biskops-Arnö Folkhögskola, Pfizer, Carlsberg AB, Stockholms Stad.