Careerconsulting.se

 

 

 

 

Career Consulting:

 

Hjälper företag att öka sin försäljning

- Fokus ligger på att träna och utveckla männiksor genom att analysera sälj och kontakthinder hos organisationer och hos individer. Bakom kunskapen ligger mer än 35 års forskning och över 1000 forskningsrapporter

- Fokus ligger här på att hjälpa säljaren att  möta kundens primära köpstil med motsvarande säljstil. Till vår hjälp använder vi säljstilstesten SSPA (Selling Styles Profile Analysis), vars resultat bygger på en empirisk studie av 300 000 säljare och mäter stilegenskaper i säljpresentationen hos säljare

Utvecklar framgångsrika lednings- och projektgrupper:

Arbetssättet bygger på Dr. M Belbins vetenskapliga forskning kring sammansättning och träning av team.

 

Coaching/handledning

Att utveckla sina färdigheter, hitta ny inspiration och få ut mer av sin ledarroll. Stödja och handleda chefer i deras ledarskap.

 

Karriärutveckling

En väg till kompetensutveckling och ny inspiration i sitt nuvarande eller kommande jobb.